Tag - [:fa]توری مش جوشی چیست؟[:]

توری مش جوشی

توری مش جوشی چیست؟

[:fa] توری مش جوشی:اگر بخواهیم توری مش جوشی را برای شما تعریف کنیم می توانی بگوییم این توری نوعی توری فلزی است که برعکس تورهایی  همچون فنس و توری گابیون که از مفتول گالوانیزه ساخته می شود از میلگرد  و بعضی اوقات از مفتول سیاه  تهیه می شود. توری مشی از...

Read more...