Tag - تولید کننده روفیکس

[:fa]تولید کننده روفیکس[:]

تولید کننده روفیکس

[:fa]تولید کننده روفیکس:روفیکس یکی از سیستم های ساختمانی است که برای اجرای سقف های مرکب بتنی و دیوار های یکپارچه از آن استفاده می شود. در واقع روفیکس متشکل از یک صفحه فلزی مشبک، شامل هفت ناودانی V شکل و تعداد حداقل ۷۰۰۰ شبکه در هر متر مربع می...

Read more...