Tag - حالت های مختلف توری حصاری

توری حصاری چیست

توری حصاری چیست؟

[:fa] توری حصاری یا فنس چیست؟ حفاظت و ایجاد امنیت در زیستگاه دغدغه ای است که از ابتدای بشر همیشه وجود داشته است و از گذشته تاکنون ابزارها و امکانات بسیاری توسط انسان ها برای حفظ امنیت محیط زندگی تولید شده است. نرده مشبک و توری حصاری یکی از مواردی...

Read more...