Tag - قیمت توری حصاری

قیمت توری حصاری

ضخامت مفتولچشمهارتفاعوزنقیمت(تومان) 251 تا 3 متر950 گرم47,000 261 تا 3 متر750 گرم39,000 271 تا 3 متر650 گرم35,500 281 تا 3 متر550 گرم31,000 2.2051 تا 3 متر1.150 کیلو55,000 2.2061 تا 3 متر950 گرم47,000 2.2071 تا 3 متر750 گرم41,000 2.2081 تا 3 متر650 گرم35,000 2.5051 تا 3 متر1.500 کیلو45,000 2.5061 تا 3 متر1.250 کیلو45,000 2.5071 تا 3 متر1.050 کیلو45,000 2.5081 تا 3 متر950...

Read more...
توری حصاری چیست

توری حصاری چیست؟

[:fa] توری حصاری یا فنس چیست؟ حفاظت و ایجاد امنیت در زیستگاه دغدغه ای است که از ابتدای بشر همیشه وجود داشته است و از گذشته تاکنون ابزارها و امکانات بسیاری توسط انسان ها برای حفظ امنیت محیط زندگی تولید شده است. نرده مشبک و توری حصاری یکی از مواردی...

Read more...