Tag - قیمت رابیتس

قیمت رابیتس

محصولوزنستونقیمت(تومان) توری رابیتسسبک9 ستون32,000 توری رابیتس500 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس550 گرم13 ستون38,000 توری رابیتس600 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس650 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس700 گرم13 ستون42,500 توری رابیتس750 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس800 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس850 گرم13 ستون45,500 توری رابیتس900 گرم13 ستون47,500 توری رابیتس950 گرم13 ستونتماس بگیرید توری رابیتس1000 گرم13 ستون52,500 توری رابیتس1050 گرم13 ستون55,500 توری رابیتس1150 گرم13 ستون58,000 توری رابیتس1100 گرم13...

Read more...
رابیتس

رابیتس چیست؟

رابیتس :در یک تعریف یا بیان ساده که رابیتس چیست، می توان گفت که یکی از انواع مصالح ساختمانی پرکاربرد از جنس فلز ( گالوانیزه گرم) که در انواع مختلفی تولید و عرضه ی بازار شده است. از تورهای فلزی مشبکی ساخته می شود.استفاده از ورق گالوانیزه گرم در...

Read more...