Tag - [:fa]قیمت میلگرد ۱۸[:]

قیمت میلگرد ۱۸

قیمت میلگرد ۱۸:عوامل بسیار زیادی بر روی قیمت میلگرد ۱۸ تاثیر گذار هستند. این عوامل شامل قیمت سنگ آهن و قراضه هایی هستند که در تولید میلگرد استفاده می شود. علاوه بر این قیمت فولاد هم تاثیر مستقیمی بر روی قیمت میلگرد ۱۸ دارد. همان طور که مشاهده کردید...

Read more...