Tag - [:fa]کاربرد مفتول نجاری[:]

[:fa]کاربرد مفتول نجاری[:]

کاربرد مفتول نجاری

کاربرد مفتول نجاری:یکی از مجموعه ابزار ها و محصولاتی که در ساخت خانه از آن استفاده می شود و کاربرد زیادی را هم برای ما دارا است مفتول و یا سیم نجاری می باشد که البته به آن سیم قابل بندی نیز گفته می شود. نکته ای که خوب...

Read more...