Tag - [:fa]کارخانه فولاد از چه روشی برای تولید استفاده می کند[:]

کارخانه فولاد

کارخانه فولاد از چه روشی برای تولید استفاده می کند؟

[:fa] کارخانه فولاد از چه روشی برای تولید استفاده می کند:بیشترین روشی که در کارخانه فولاد به کار گرفته می شود فولاد سازی به شیوه ی قوس الکتریکی است. علت انتخاب این شیوه توسط کارخانه های تولید فولاد نظیر فولاد مبارکه و ذوب آهن قدرت تولید بالا است. این نوع...

Read more...