اطلاعات تماس

تهران، میرداماد

توری گابیون چیست؟

گابیون یک قفس یا جعبه سیم جوشکاری شده است که با موادی مانند سنگ ، بتن ، ماسه یا خاک پر شده است. بنابراین ، گابیون یک ساختار بلوک نیمه انعطاف پذیر است که برای پایداری شیب و محافظت در برابر فرسایش در ساخت و ساز استفاده می شود. انواع مختلف گابیون ساخته می شود و در سازه های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.